Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe realizowane są w cenie czesnego – nie pobieramy za nie dodatkowych opłat. 

T@blitowe warsztaty projektowe 

Organizujemy zajęcia warsztatowe, które są ściśle powiązane z realizowanym w danym miesiącu projektem. W ramach projektowych warsztatów zgłębiamy wiedzę na temat zagadnień, które są przeprowadzane w grupach adekwatnie do danego poziomu wiekowego dzieci. Realizowaliśmy już między innymi warsztaty: geologiczne, florystyczne, budowy latawca, “plastyki piernika”, galaktyczne, budowy oczyszczalni ścieków, tworzenia “lasu w słoiku”, budowy kurnika, wytwarzania sztucznego śniegu, anatomiczne, tworzenia zabawek eko, balonowe – dotyczące właściwości powietrza, konstruowania wodnych instalacji, obiegu wody w przyrodzie.

Język angielski po “t@blitowemu”

Dążymy do tego, żeby język angielski dla naszych przedszkolaków stał się naturalną formą porozumiewania. Uczymy się wzajemnie słówek i zwrotów niezbędnych w życiu codziennym. A także tych, które są integralne z realizowanym w danym miesiącu projektem. Poznajemy kulturę i tradycje krajów anglojęzycznych, bo przecież język to ludzie i ich zwyczaje. W codziennych zabawach inspirujemy się również tymi, które są popularne wśród dzieci w innych krajach. Uczymy się wielu piosenek i wyliczanek. W końcu na całym świecie przedszkolaki są zdolne tak samo! Lekcje języka angielskiego są zawsze zabawą. Dajmy naszym dzieciom słuchać, pozwólmy im zachwycić się słowami w obcym języku! Bo dla nich to nie jest język obcy – dla nich to kolejna podróż w nowe, interesujące i ciekawe miejsca.

T@blit muzycznie

Prowadzimy autorskie zajęcia umuzykalniające, oparte na tematyce związanej z “t@blitowymi” projektami. Ich celem jest poszerzanie wiedzy tematycznej poprzez zabawy muzyczno – ruchowe oraz piosenkę. Zajęcia wspomagają rozwój różnych sfer: artystycznej, emocjonalnej, społecznej oraz gwarantują świetną zabawę. Wykorzystują naturalną potrzebę dzieci do ruchu i śpiewu. Dzięki połączeniu tych dwóch elementów przedszkolaki rozwijają koordynację ruchową, pamięć oraz koncentrację uwagi. Kształtują i poszerzają też zdolności muzyczne – m.in. poczucie rytmu, wpływają na poprawną intonację dźwięków, emisję głosu oraz rozwijają wrażliwość estetyczną.

T@blitowa gimnastyka 

Dobra kondycja fizyczna naszych przedszkolaków jest dla nas bardzo ważna. Gimnastyka ogólnorozwojowa, która jest tematycznie związana z realizowanymi projektami pozwala rozwijać u dzieci między innymi: orientację w przestrzeni, refleks, umiejętność utrzymywania równowagi, zręczność, czy spostrzegawczość. A to wszystko dzięki tworzeniu autorskich zestawów ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym bazujących na grach i zabawach ruchowych.

T@blitowe wizyty eksperckie

Zapraszamy do naszego przedszkola wielu ekspertów w ramach doradztwa zawodowego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Często są to przedstawiciele zawodów, których znaczenie omawiamy w ramach “t@blitowych” projektów. Podczas wielu organizowanych spotkań znawcami tematu są też marchewkowi rodzice, którzy oprócz wiedzy zawodowej dzielą się z nami tą bezpośrednio związaną ze swoimi zainteresowaniami.

Edukacja leśna 

Spędzamy czas nie tylko w murach przedszkola. W ramach zajęć edukacyjnych raz w tygodniu opuszczamy sale przedszkolne i wyruszamy na dzikie przygody korzystając z uroków pobliskiej natury. Tam odkrywamy tajemnice przyrody, tworzymy leśną sztukę i stajemy się ekspertami od leśnych zabaw. Wszystko po to, by zaszczepić w małych miłośnikach przyrody chęć do spędzania czasu na zewnątrz oraz pomagać im czerpać z dobrodziejstw natury pełnymi garściami. Edukacja w otoczeniu przyrody to także zastrzyk pozytywnej energii, pełnej radości i odprężenia.

Zajęcia ruchowe z piłką

Drużyna Kangura podczas prowadzonych zajęć skupia się na zachęcaniu dzieci do podejmowania aktywności fizycznej, opartej na ćwiczeniach z piłkami. Na owych zajęciach prowadzonych przez zewnętrzną firmę “Przedszkoliada” uświadamiamy dzieciom jakie korzyści płyną z ćwiczeń ruchowych dla naszego organizmu. Prócz tego uczymy się pracy zespołowej, zdrowej rywalizacji, a także umiejętności radzenia sobie w sytuacjach takich jak przegrana. Dla nas liczy się wyłącznie dobra zabawa!

Zajęcia taneczne – zumba

Podczas “tanecznych podróży” prowadzonych przez zewnętrzną firmę Just Dance dzieci wyruszają w niezwykłą wyprawę po świecie tańca i muzyki. Profesjonalni taneczni instruktorzy odwiedzają wraz z dziećmi miejsca, w których odkrywają wiele różnych tańców, uczą się układów tanecznych oraz biorą udział w niezliczonej ilości zabaw ruchowych. A to wszystko również w ramach promocji zdrowego trybu życia.

Zajęcia eksperymentalno – doświadczalne

Zależy nam, żeby marchewkowe dzieci “poczuły chemię do nauki”. Dlatego też we współpracy z zewnętrzną firmą SmartLAB organizujemy na terenie przedszkola cykliczne warsztaty eksperymentalno – doświadczalne, podczas których nasze przedszkolaki wcielają się w role badaczy świata oraz przeróżnych zjawisk w nim zachodzących.

Spotkania z kulturą wysoką

Chcemy, aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola otwierały się na szeroko pojętą sztukę. Zapraszamy grupy teatralne z widowiskami dla najmłodszych, które dbają o jakość odczuwanych podczas spektakli doznań (są to przedstawienia kukiełkowe, pacynkowe, sznurkowe, bańkowe). Gościmy również muzyków, którzy podczas koncertów zapoznają nasze dzieci z różnymi stylami muzyki, czy instrumentami. Organizujemy również ciekawe wycieczki do takich miejsc jak teatr, czy filharmonia.

Marchewkowo – warsztatowo

Marchewkowi nauczyciele wykorzystują w swojej codziennej pracy wszystkie swoje talenty. A co za tym idzie wzbogacają marchewkową ofertę zajęć prowadzonych cyklicznie. Do naszych ulubionych należą dla przykładu zajęcia sensoplastyczne, kulinarne, czy malarskie. W związku z tym, że poszerzamy swoje horyzonty tematyka owych warsztatów może się zmieniać.

Atrakcje dodatkowe

Dodatkowo organizujemy kulminacje t@blitowych projektów, obchody dni projektowych (dzień ziemniaka, dzień dyni, dzień drzewa, dzień kosmosu, dzień piernika, dzień jaja itd.), zorganizowane wycieczki tematyczne, uroczystości okolicznościowe, pikniki rodzinne, bale, warsztaty dla rodziców (związane z psychoedukacją, zdrowym odżywianiem, a także aktualnie obowiązującymi trendami w edukacji).