Witrualny spacer

Spacer 3D – zobacz jak wygląda Przedszkole Marchewka od środka

Po budynku Przedszkola Marchewka można poruszać się na 2 sposoby:
1. Ścieżką automatyczną – po kliknięciu przycisku “Play” w dolnym pasku można zobaczyć wybrane pomieszczenia.
2. Samodzielnie – przemieszczając się przy użyciu myszki i zaglądając do pomieszczeń, których drzwi są otwarte.

Spacer 2D