Projekt “Marchewka 60+”

marchewka logo projektu

Nazwa projektu: “Marchewka 60+”

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli oraz 60 dzieci z Niepublicznego Przedszkola “Marchewka”.
Głównym celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości
w Niepublicznym Przedszkolu “Marchewka”. W ramach projektu utworzone zostanie 60 nowych
miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Gdańsk. Dzieci uczęszczające do przedszkola
“Marchewka” wyrównają szanse edukacyjne poprzez zajęcia i formy wsparcia niwelujące deficyty,
stymulujące rozwój i rozwijające kompetencje kluczowe. Ponadto nauczyciele pracujący w
przedszkolu skorzystają z możliwości doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z
dziećmi w wieku przedszkolnym.

Ogłoszenia dotyczace projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
Poszukujemy osoby/organizacji, która poprowadzi następujące zajęcia koordynacyjno-ruchowe z dziećmi w wieku przedszkolnym, w okresie od sierpnia 2022 do kwietnia 2023, w Przedszkolu Niepublicznym Marchewka przy ul. Gen. Andersa 18/u1 w Gdańsku:
1. Taniec Zumba – w maksymalnym wymiarze czasowym 1,5 godz. w tygodniu (30 min./grupę x 3 grupy)
2. Zabawy z piłką – w maksymalnym wymiarze czasowym 3 godz. w tygodniu (30 min./podgrupę x 6 podgrup)
Są to zajęcia z dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat, polepszające ich koncentrację, sprawność i kondycję fizyczną, organizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach projektu „Marchewka 60+”. Średnio pojedyncza grupa składa się z 21 dzieci. W przypadku zabaw z piłką – ze względów bezpieczeństwa każda z 3 grup dzielona jest dodatkowo na dwie podgrupy po ok. 10 osób (razem 6 podgrup).
Maksymalna długość kontraktu: 32 tygodnie – łącznie 144 godz., w tym 48 godz. zumba i 96 godz. zabawa z piłką. Wszystkie zajęcia muszą się odbyć przed 30 kwietnia 2023 r. Zamawiający zarazem zastrzega możliwość złożenia tzw. zamówienia uzupełniającego od wybranego w postępowaniu Oferenta, jednakże nie później niż w ciągu 3 lat od daty jego wyboru i w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.
Forma współpracy: umowa zlecenie (rachunek) lub działalność gospodarcza (faktura)
Wymagania: osoba prowadząca powinna posiadać wykształcenie pedagogiczne i kwalifikacje uprawniające do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
Oferty można składać na całość zamówienia lub na jedną z dwóch wymienionych pozycji. Propozycja cenowa powinna zawierać informację o stawce jednostkowej oraz za całość kontraktu (stawka jednostkowa x ilość zajęć 30 min. ogółem). Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy do dnia 31 lipca 2022 r. na adres: pawel.zukiewicz@przedszkolemarchewka.pl lub alfapark@przedszkolemarchewka.pl

Niekatualne Poszukujemy  firmy/osoby do prowadzenia zajęć z Rytmiki (ruchowe zajęcia korekcyjne) z dziećmi w wieku przedszkolnym (dzieci w wieku 2,5 – 5 lat)

 • Wymiar czasowy: 3h w tygodniu (2 wizyty w tyg. po 1,5h – 30 min x 3 grupy)
 • Start zajęć: od zaraz lub od lutego 2022
 • Długość kontraktu: 45 tygodni – łącznie 135h – wszystkie zajęcia muszą się odbyć przed 30 grudnia 2022
 • Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie lub umowa współpracy+faktura)
 • Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: pawel.zukiewicz@przedszkolemarchewka.pl

Nieaktualne Poszukujemy  firmy/osoby do prowadzenia zajęć z Gimnastyki korekcyjnej  z dziećmi w wieku przedszkolnym (dzieci w wieku 2,5 – 5 lat)

 • Zajęcia grupowe
 • Wymiar czasowy: 1h w tygodniu (20 min x 3 grupy)
 • Start zajęć: od zaraz lub od lutego 2022
 • Długość kontraktu: 45 tygodni – łącznie 45h – wszystkie zajęcia muszą się odbyć przed 30 grudnia 2022
 • Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie lub umowa współpracy+faktura)
 • Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: pawel.zukiewicz@przedszkolemarchewka.pl

Nieaktualne Poszukujemy  Logopedy do prowadzenia indywidualnych zajęć logopedycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym (dzieci w wieku 2,5 – 5 lat)

 • Zajęcia indywidualne (15-30 min w zależnosci od potrzeb danej grupy)
 • Wymiar czasowy: 9h w tygodniu podzielony np. na 3 dni – do ustalenia
 • Start zajęć: od zaraz
 • Długość kontraktu: 12 miesiecy
 • Umowa o pracę na 9/40 etatu
 • Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: pawel.zukiewicz@przedszkolemarchewka.pl

Nieaktualne Poszukujemy  firmy/osoby do prowadzenia zajęć z Sensoplastyki  z dziećmi w wieku przedszkolnym (dzieci w wieku 2,5 – 5 lat)

 • Zajęcia grupowe
 • Wymiar czasowy: śr. 3h w miesiacu (1h x 3 grupy)
 • Start zajęć: od zaraz lub od lutego 2022
 • Długość kontraktu: 12 miesięcy – łącznie 36h
 • Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie lub umowa współpracy+faktura)
 • Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: pawel.zukiewicz@przedszkolemarchewka.pl