Dlaczego warto wybrać nasze przedszkole?

   • Pracujemy z dziećmi stosując na co dzień metodę projektu, która poprzez działanie, eksperymentowanie, doświadczanie pozwala im poznawać i rozumieć otaczający je świat. Stwarzając dzieciom przestrzeń edukacyjną umożliwiamy również im tym samym wszechstronny rozwój, uwzględniając indywidualny potencjał każdego z nich. Do głównych założeń metody projektu należy też przygotowanie dzieci do radzenia sobie z napotkanymi wyzwaniami, sprostanie stawianym zadaniom, ustalanie strategii, która będzie umożliwiała osiągnięcie określonego celu.
   • Metoda modelowania dialogów QtA, która zakłada stawianie przez dzieci pytań otwartych w obrębie poruszanego tematu świetnie uzupełnia się z wyżej wspomnianą metodą projektu. Pozwala każdemu dziecku na bycie ekspertem w danej dziedzinie, pobudza jego ciekawość, a przy okazji umożliwia rozwój kompetencji językowych.
   • Dbamy o rozwój społeczny i emocjonalny dzieci. Stosując w codziennych relacjach NVC uczymy się rozumienia samych siebie, naszych rozmówców, nazywania uczuć codziennie nam towarzyszących, określania swoich potrzeb oraz liczenia się z potrzebami innych.
   • W codziennej pracy wykorzystujemy innowacyjny program wychowania przedszkolnego T@blit, oparty na dobrze znanej i powszechnie stosowanej metodzie projektów, z wykorzystaniem techniki modelowania dialogów Questioning the Author (QtA) oraz integrującego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką języka angielskiego (strona programu).
   • W siedzibie przedszkola mieści się nasza poradniaCentrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju. W swoich szeregach skupia ona wielu specjalistów (m.in.: psychologowie, terapeuci, logopedzi), którzy są w stanie na miejscu wspierać indywidualny rozwój każdego marchewkowego przedszkolaka.
   • Posiadamy bogaty wachlarz zajęć dodatkowych, odbywających się w ramach czesnego: język angielski, rytmika, zajęcia ruchowe z piłką, gimnastyka ogólnorozwojowa, tańce, gimnastyka buzi i języka, warsztaty projektowe, wizyty eksperckie, zajęcia doświadczalno-eksperymentalne, przedstawienia, koncerty, bale, pikniki, imprezy okolicznościowe, autorskie zajęcia marchewkowych nauczycieli.
   • W każdej z grup przedszkolnych zapewniamy opiekę minimum trzech nauczycieli wychowania przedszkolnego/asystentów, zaś w najmłodszych – czterech.
   • Promujemy zdrowy tryb życia. Wychodzimy na świeże powietrze codziennie, bez względu na panujące warunki pogodowe. Sami przyrządzamy posiłki od A do Z. Jedyne czego dzieciom “żałujemy” to biały cukier.